Genoptræning & fysioterapi

Vi tilbyder et velstruktureret genoptræningsforløb til hunde, der er blevet opereret. Genoptræningsforløb tilpasses hver enkelt hunds behov og justeres undervejs efter behov og udvikling. Det er din sikkerhed for, at din hund får den rigtige behandling.

FØRSTE BEHANDLING

Genoptræningsforløb er interessante for både hunde som er opereret og skal tilbage til ”så tæt på normal ” som muligt men også for hunde som af en eller anden årsag  mangler muskulatur, kropskontrol og fleksibilitet i forhold til at bevæge sig optimalt.

Vi begynder alle genoptræningsforløb med at se hunden i konsultation, for hunde som skal opereres – gerne før operation hvis muligt – ellers så hurtigt som muligt efterfølgende. Vi snakker forløbet igennem så du som ejer er helt klar over hvad vi tænker, og får indsigt i, hvad et genoptræningsforløb og en eventuel operation indebærer. Vi vurderer hundens status på dagen og planlægger et genoptræningsforløb med udgangspunkt heri. Vi bruger også tid på at tjekke hunden igennem og behandle evt. spændinger og skævheder, så vi skaber de bedst muligt betingelser for at hunden kan bevæge sig så normalt som muligt i genoptræningsforløbet.

Selve genoptræningen består af flere ting:

Fysioterapeutisk træning: Vi træner hunden på redskaber i klinikken, af og til udenfor, for at opnå forøget balance, evnen til at kontrollere kroppen, styrke muskulatur de ønskede steder og sørge for at den belaster de punkter den ellers naturligt ville aflaste.

Laser-terapi: Laser bruger vi proaktivt i forhold til at sørge for at hunden får den nødvendige hjælp til at undgå kompensatoriske muskelspændinger, løse de muskelspædinger der kan være medvirkende til problemet, aflastningsproblemer på led og i ryggen, ligesom vi speeder kroppens naturlige helings-evne op efter operationer så sår og ny knogle-dannelse forløber hurtigere end ellers.

Water-walker: I water-walkeren laver vi kontrolleret muskel-træning og belastning af leddene ved at sørge for netop den belastning og bevægelse der gør at hunden træner de muskler vi har specifik har fokus på i forhold til den enkelte hund. Der er altid en terapeut tilstede under genoptræningen i water-walkeren. Det er der fordi vil sikre os at træningen  og belastningen justeres korrekt undervejs efterhånden som din hund gør fremskridt.

Massage-kiropraktik/osteopati – kraniosakral behandling: Vi vil se hunden i klinikken til opfølgende konsultationer  undervejs i forløbet for at sikre os at det hele bevæger sig som det bedst kan, og derved giver hunden de bedst mulige betingelser for en succesfuld genoptræning. Vi slutter forløbet af med en kontrol hvor vi laver status og snakker fremtid.

Genoptræningsplan i hjemmet: Vi laver altid en genoptræningsplan som vi beder ejer følge i hjemmet. Øvelserne demonstreres i klinikken og sendes til dig som pdf fil og demo-filmdu kan tilgå hjemmefra. Planen ændres undervejs som din hund gør de ønskede fremskridt og vi følger op undervejs i forhold til hvorvidt du eller hunden har problemer med enkelte øvelser.

Du er naturligvis tilstede ved alle behandlinger så du kan støtte din hund, og vi undervejs kan få afklaret spørgsmål og iagttagelser.

HVOR LANG TIL VARER ET GENOPTRÆNINGSFORLØB?

Det varierer fra hund til hund, hvor længe genoptræningen strækker sig over. Dette afhænger blandt andet af operationens eller problemets omfang, muskelstyrke, alder og håndteringsvillighe

Første behandling skal du forvente tager ml. 1- 1 ½ time.

Fysioterapi og water-watertræning varer hver gang 45 min. Vi starter i klinikken og slutter i water-walkeren. Vi vil altid se hunden 2 x ugt. i en intensiv periode, som ofte strækker sig over 5-10 uger.