FAQ – oftest stillede spørgsmål

Ernæring er grundlaget for hundens sundhed, vækst og funktionsevne. God og rigtig ernæring hjælper hunden med at forblive sund og velfungerende. Mangelfund eller dårlig ernæring kan føre til mangelsygdomme, sygdomme pga ”overskud” og snigende kroniske sygdomme.

Den kost hunden spiser bliver, gennem fordøjelsessystemet, nedbrudt og spaltet til enkelte byggesten som på forskellig vis bidrager

 • med energi til bevægelse, varmeproduktion mv
 • til vækst, reproduktion, vedligehold, reparation mv
 • er nødvendige for at indlede og regulere processer involveret i kategorierne overfor

Nogle næringsstoffer er essentielle – dvs de skal tilføres gennem kosten da kroppen ikke selv kan ”bygge dem” mens andre – de non essentielle kan ”bygges” af kroppen selv i såfald den tilføres en kost der indeholder de byggesten der er nødvendige for byggeriet.

Hvis kosten mangler en eller flere essentielle byggesten må den anses for at være mangelfuld.

Mangelfuld kost kan over tid resultere i bl.a. nedsat ydeevne, nedsat immunsystem og symptomer på begyndende sygdom, nedsat reproduktion og i åbenlys sygdom.

Det ved man fordi hundens mekaniske og fordøjelsesmæssige anatomi viser det; og er helt sammenligneligt med ulvens:

 • Kæber, styrke og bevægelse & rovdyrtænder til at rive og flå, ikke tygge
 • Enzymatisk bearbejdning sker i mavesæk og tarmsystem, der er ingen fordøjelsesenzymer i munden dvs bearbejdningen starter først i mavesækken
 • Hundens fordøjelsessystem (tarmsystem) er kort, der er ikke lang tid til bearbejdningen, hvorfor kosten skal være forholdsvis let nedbrydeligt for at blive forarbejdet og optaget – kød er letoptageligt
 • Syreholdigt niveau ,pH niveau ligger på 1-2, for nedbrydning af kød og bekæmpelse af bakterier.

Dvs. hundens fordøjelsessystem er lig ulvens, og derfor er en biologisk korrekt kost for hunden sammenlignelig med den kost en vildtlevende ulv lever af – primært byttedyr (kød, knogler, brusk, byttemave, indvolde).

Hunden har brug for næring fra 5 kategorier, nemlig

 • Protein
 • Fedt
 • Vand
 • Vitaminer
 • Mineraler og sporstoffer

Det korte svar er nej. Hunden har ikke noget essentielt ernæringsmæssigt behov for kulhydrat.

Ulvens byttedyr er herbivorer, dvs. de lever af kulhydrat (gærs, urter mv.), og maven fra et nedlagt bytte, vil for en ulv, representere størstedelen af kulhydrat-indtaget.

Glucose, som kulhydrat bidrager med, og som er en vigtig energikilde for cellerne, vil hundens krop producere ud af aminosyrer i såfald tilførslen af aminosyrer er høj nok og af tilstrækkelig høj kvalitet.

Det er korrekt at der er protein i planter. For en hund gælder det imidlertid at planteproteiner generelt har lavere fordøjelighed end dyreprotein & desuden bidrager planteproteiner ikke med de essentielle aminosyrer som er en afgørende faktor i forhold til indtagelse af protein. Så protein fra planter er uinteressante i forhold til hundens ernæringmæssige behov.

Stivelsen i kulhydrat er nødvendigt som bindemiddel i tørfoder. Uden kulhydrat ville det være umuligt at få næringsstofferne til at hænge sammen i ”piller”.

Der er stor forskel på kulhydrat som kilde i kosten til hunde, både i forhold til næringsindhold, nedbrydelighed og hvordan det påvirker blodsukkerbalancen (glycemisk index)

Selvom kulhydrat efterhånden er kendt som en årsag til overvægt og sukkersyge, både hos mennesker og hunde er der ikke mange som tillægger det betydning i forhold til hvad vi fodrer vores hunde med.  Langt de fleste fodertyper har et kulhydratindhold på godt over 50% , så et vidende grundlag i forhold til hvilke typer af kulhydrat der bruges, og hvad de skal bidrage med, er absolut nødvendigt i forhold til at sikre at vi gør det bedst muligt for vores hunde.

Forholdet mellem protein og kulhydrat er simpelt – når mængden af det ene går op, går det andet ned. Det betyder at, jo højere indhold af kulhydrat – jo lavere er indholdet af protein.

Kulhydrater er ikke sammensat ens.

Det glycemiske index inddeler kulhydrater i forhold til hvordan de påvirker blodsukkerbalancen – dvs. hvor meget de påvirker niveauet af glucose i blodet.

Højt glycemisk index – eller hurtige kulhydraterr nedbrydes hurtigt og får glucoseniveauet i blodet til at stige pludseligt og  fedt-opmagasineringen til at stige.

Lavt glycemisk index – eller langsomme kulhydrater entrerer blodbanerne lidt ad gangen, reducerer risikoen for fedt-opmagasinering, skaber et stabilt niveau af glucose i blodet og er medvirkende til at øge muskelmassen.

Som udgangspunkt nej. Det afhænger af hvilket produkt du vælger.  Langt de fleste fodertyper til hund er i dag kornfri,  men i mange produkter er mængden af korn i stedet erstattet af majs, soya, ris eller kartofler og indholdet af kulhydrat er således det samme, det kommer blot fra en anden kilde.

Protein udgøres af molekyler af AMINO-SYRER.

Der findes 22 forskellige amino-syrer, essentielle (10 stk) og non essentielle (12 stk) som kroppen bruger i produktionen af de proteinmolekyler der sikrer at alle organer og fysiologiske funktioner fungerer som de skal. Aminosyrerne er altså vigtige byggesten.

 • De 10 essentielle aminosyrer skal tilføres via kosten, kroppen kan ikke selv producere dem.
 • De 12 non-essentielle aminosyrer kan kroppen kan selv producere, forudsat at de essentielle aminosyrer er tilført via kosten.

Forskellige proteintyper (dyr) repræsenterer forskellige amino-syreprofiler, så indholdet og kombinationen af amino-syrer er forskellig fra kødtype til kødtype

Derfor er afveksling mellem kødtyper og sammensætning vigtig over tid.

Kvaliteten af protein afgøres af:

Fordeling og mængde af non-esentielle og essentielle aminosyrer

Fordøjelighed, hvor effektivt nedbrydes og fordøjes proteinet

Forarbejdningen forringer kvaliteten, så jo varmere forarbejdningstemperaturer der benyttes – jo lavere vil kvalitet vil der være i den færdige vare, rent ernæringsmæssigt set.

Proteinmolekylerne indgår i produktion af

 • Hud
 • Pels
 • Negle
 • Sener
 • Ledbånd
 • Muskelfibre & musklernes funktion
 • Cellevægge & bindevæv

-ligesom de

 • udgør enzymer der styrer cellernes stofskifte
 • nedbryder og optager næring
 • udgør hormoner som styrer ligevægtsbalancen mange steder i kroppen
 • er afgørende for immunsystemet

og bidrager med energi til bevægelse, varmeregulering mv.

Mangelfund tilførsel af aminosyrer, og dermed mangel på byggesten for produktion af proteinmolekyler, vil have indflydelse på hundens vækst, pels, immunsystem, evne til reproduktion, ophelingsevne efter sår, knogleskader, muskelskader og ledbåndsskader, stofskifte, hormonelle balance, ydeevne, energiniveau ……blandt meget andet.

Nonessentielle og essentielle aminosyrer skal tilføres gennem protein/kød fra dyr.

Fedt er afgørende i forhold til

 • Energi & energilagring
 • Beskyttelse & isolering
 • Stofskifte og struktur
 • Omslutter nervefibre, sikrer nerveimpulser
 • Strukturel komponent for cellemembraner
 • Transport af næringsstoffer (bl.a. Vitaminer)

Fedt kan overordnet deles i 2 kategorier: mættet og umættet.

Mættede fettsyrer er udelukkende energikilder ( de kalles ofte ”tomme” kalorier fordi de ikke har nogen anden funktion end at bidrage med  hurtig energi).  Mættet fedt får hunden tilført via kød. Frisk og fersk kød har et forholdsvist højt indhold af mættede fedtsyrer.

Umættede fettsyrer: enkelt og fler-umættede. De flerumættede har livsvigtige funktioner, og skal tilføres via kosten da kroppen ikke selv kan producere dem.

Flerumættet fedt inkluderer fedtsyrene omega 3 og omega 6.

Flerumættet fedt er afgørende for:

 • Opretholdelse af væskebalancen
 • Muskelsammentrækning
 • Virker blodfortyndende og modvirker for højt blodtryk
 • Regulering af kropstemperatur
 • Regulering af den hormonelle balance
 • Reproduktion

Specielt for Omega 3 gælder:

 • Kontrollerer inflammationer ved at begrænse syntesen af betændelsesmediatorer i bla. led, tarmsystem, hud, væv mv.
 • Forbedrer tilførsel af ilt til cellerne overalt i kroppen: – modvirker aldring af hjernen og forbedrer ydeevnen i muskulaturen
 • Modning af nervesystemet hos unge hunde, bidrager til forbedret indlæring

Omega 3 findes som EPA & DHA på ingredientslister (de dannes udfra ALA)

Omega 6 findes som GLA & AA på ingredientslister

Omega 9 er ikke essentiel for hunden.

Flerumættet fedt findes i større mængder i fisk, dyrefedt, hørfrø og nødder

Hunden har størst effekt/udnyttelse af omega 3 & 6 fra fisk og dyrefedt – hvorfor tilførsel af olier gives bedst muligt via fiskeolie i stedet for hørfrø/nøddeolie. Tilfører du omega 3 via hørfrøolie skal mængden du giver være forholdsvis stor for at få samme effekt som en væsentlig mindre mængde fiskeolie ville give, og så skal du tænke på kalorieindtaget så din hund ikke bliver for fed.

Det afhænger af hvilket foder du bruger, din hunds specielle behov og eventuelle problemstillinger.

Som udgangspunkt skal du ikke tilføre olie hvis det foder du bruger er ”ordentligt skruet sammen” og din hund ikke har specifikke behov.

Giv ikke olie ukritisk som tilskud. Overskud af olie feder.

Skriv hvis du er i tvivl.

Det afhænger af hvad olien skal gøre for din hund. I forhold til at kontrollere inflammationer skal omega 3 for eksempel gives separat og i et højt indhold iforhold til omega 6, som ellers vil nedsætte effekten af omega 3. Det afhænger også af indhod og forhold i det foder du bruger.

Skriv hvis du er i tvivl.

Du skal altid overveje hvilken ”indpakning” og mængde du indkøber olien i samt hvordan du opbevarer den. Olie som dagligt tilføres ilt (v. åbning af beholder – også kortvarigt) har som rettesnor en holdbarhed på maks en måned. Opbevar altid olien på køl. Flere forhandlere sælger olien som kapsler hvilket forøger holdbarheden markant.

Olie som harskner kan have allergen effekt på hunden – dvs. du vil kunne se symptomer som kløe, svamp, problemer med hud og pels mv. som udtryk for at den normale balance er forstyrret. Mange giver netop olietilskud for pels og hud, men det kan i værste fald have den modsatte effekt af det man giver det for.

Er du i tvivl så spørg.

Vitaminer er organiske molekyler der inddeles i hhv.

 • Fedt (A,D,E & K)
 • Vandopløselige ( B, C, kolin & biotin).

Vitaminer kan ikke produceres i kroppen, men skal tilføres via kosten i den rette mængde (vit. C er undtagelsen, da det produceres af glucose af hunden selv)

Vitaminer fungerer på kryds og tværs i utallige af kroppens funktioner, bl,a.  syn, vækst og regenerering af hud, pelsdannelse, forbrænding  af kalcium og fosfor, beskyttelse mod celleoxidering, koagulation af blod, nervesystem, som energi for cellerne, dannelse af blodceller og virker som antioxidanter i kroppen.

Overskud af fedtopløselige vitaminer opmagasineres i leveren og kan over tid medføre forgiftninger hvis de tilføres i for høje mængder. Symptomer på forgiftning kan bl. a være: skeletmæssige abnormaliteter, hypersensivitet i hud, forhøjet calciumniveau, resorption af knogle, forkalkning af muskler og bindevæv

Vandopløselige vitaminer opmagasineres ikke i store mængder

Hvis det naturlige indhold af vitamin-komplekser i råvarerne ikke er højt nok/kvaliteten af råvarerne er mangelfuld og/eller foderet produceres ved høj varme vil indholdet af vitaminer i det færdige produkt ikke være høj nok til at møde mindstekravet, hvorfor der tilsættes syntetiske vitaminer til foderet. Kig efter det på ingredientslisten – ofte under tilsætningsstoffer/additiver.

Mineralerne er uorganiske elementer som er involveret i utallige af kroppens funktioner. For at gøre det enkelt, begrænser vi os til nogen af de vigtigste hovedroller mineralene spiller i kroppen:

 • ossifikation (nydannelse af knogle), energioverførsel, ionisk balance i cellerne, styrkelse af sanseimpulser, dannelse af hemoglobin i røde blodlegemer, holde huden sund,  dannelse af brusk og hud, dannelse af hudpigmenter, funktionsevnen til skjoldbruskkirtlen, antioxidant, muskelkontraktion og normal muskelfunktion.

Mineraler er del af den aske der produceres når råvarerne (dyr – incl, knogle, brusk mv.) forarbejdes. Den repræsenterer ofte mellem 5-8 % af tørfodder.

Det er varieteten i ingredienser som forsyner foderet med det rettte indhold og forhold af mineraler.

Mad som er sammensat af de rigtige råvarer kræver som udgangspunkt ikke mineraltilskud.

Balance i mineral-tilførsel er afgørende. Forhøjede eller for lave niveauer påvirker kroppens evne til at bruge andre mineraler som er tilstede, og skaber ubalance som påvirker niveauet af atter andre mineraler, ligesom et overskud af mineraler har en negativ effekt på fordøjelsen.

Derfor er det afgørende, at niveauet er i balance i det man fodrer med.

Vær opmærksom på at et højt indhold af ufordøjelige fibre fra kulhydrat påvirker optagelsen af mineraler negativt.

Hvis det naturlige indhold af mineraler i råvarerne ikke er højt nok og/eller sammensætingen af råvarerne er mangelfuld, vil indholdet af mineraler i det færdige produkt ikke være høj nok til at møde mindstekravet, hvorfor de tilsættes syntetisk til foderet.  Kig efter det på ingredientslisten –  under tilsætningsstoffer/additiver; raffinert salt: jernsulfat, zinkoxcid, manganoxid, kobbersulfat, natriumselenitt, kalsiumjodat etc.

Ja.  Selvom mange myter siger det modsatte.

Masser af studier publiseret gennem de sidste 15 år har modbevist at et højt proteinindhold er skadeligt for hunden. Læs bl.a. her ……… afventer lov til at bruge direkte link fra Champion

Hunden er biologisk set udviklet til at leve af en kost rig på protein og er designet til at udlede energi og bygesten fra dyreprotein og fedt – ikke kulhydrater fra korn, majs og soya. For alle racer gælder det således at en kost rig på protein er biologisk passende. Ved at matche en naturlig kost der passer til hundens fysiologi medvirker du til at forbedre hundens helbred og ydeevne.

Det er ikke altid at en mangel er åbenlys, medmindre hunden har symptomer på sygdom eller er decideret syg. Kig på pelsen – den skal være glansfuld, den skal ikke fælde hele året og huden skal ikke være fedtet. Problemer med pelsen er ofte det første tegn på mangler af ernæringsmæssige byggesten. Mit råd er – er du i tvivl – prøv at skifte og se om der sker en forskel til det positive. Gør der det – så var skiftet godt for din hund.

Er hunden syg eller viser tegn på sygdom skal du altid konsultere en dyrlæge.

Hvis din hund viser symptomer på sygdom eller er decideret syg skal du altid konsultere en dyrlæge.

Derudver er det afgørende for hundens helbred at foderet er rigtigt sammensat således den får alle de næringsmæssige byggesten der er nødvendige for sikre et velfungerende immunsystem og opretholde en naturlig balance imellem kroppens utallige funktioner.

Kost er ikke raket-videnskab; hånden på hjertet – vi ved godt at ingen lever sundt, længe og problemløst af burgere, fritter, remoulade og cola.

Hvis du fodrer med et produkt som udelukkende består af en proteinkilde vil det være hensigtsmæssigt i forhold til niveauet og sammensætningen af aminosyrer, at skifte proteintype når du skal skifte sæk. Se i øvrigt spg. 9

Som det sidste før ”pillerne” puttes i poser ”coates” de med kødsaft med et naturligt højt indhold af vit E som har en konserverende effekt. Vær dog opmærksom på oxidation. Ukritisk tilførsel af ilt vil forringe kvaliteten og nedsætte holdbarheden.

Frisk kød er frisk kød – køling i køleskab for vedligehold af kvaliteten. Kødet bringes fra farmen til køkkenet indenfor 3 dage og bruges i foder indenfor 2 dage. Altså maks 5 dage fra det græsser på marken til det bliver til”piller”.

Råt kød er frisk kød som er frosset. Da ikke alle råvarer er mulige at få fat i hele året ( ex nogle fisk) fryses de ned ved fangst og tøes op før brug.

Tørret kød er kød som tørres, med respekt for kvaliteten, efter slagtning. Tørret kød bruges for at hæve niveauet af protein i det færdige produkt. Da frisk og råt kød indeholder en del væske vil man, uden at bruge tørret kød, ikke kunne nå de niveauer af protein der er ønskelige, med mindre man tilsætter plante-isolater for at ”hæve” niveauet af protein på den måde eller vælger at lave et foder højt på kulhydrat og lavt på protein.

At fodervejledningen begynder ved 5 kg. betyder ikke at hunde under 5 kg ikke kan spise ACANA & ORIJEN. Mængden skal bare sættes ned efter vægt.

Spørg hvis du er i tvivl.

Uanset hvilket stadie din hund er i, baby, hvalp, unghund, voksen eller senior er det som udgangspunkt vigtigst at alle hundens ernæringsmæssige behov tilgodeses. Alle fodertyper indenfor ACANA & ORIJEN lever op til disse behov, så du kan i princippet fodre med nøjagtig den type du helst vil. Dog er det vigtigt at kontrollere væksten på hunde af store racer. Det betyder at det er en god ide at fodre med en variant som har et lidt lavere fedtindhold. Derudover skal man være opmærksom på mængden af og særligt forholdet mellem calcium og fosfor for at undgå knogledeformitet under væksten. ACANA & ORIJEN har varianter der lever op til alle krav, Puppy Large.

For seniorhunden eller hunden som har gigt er ledstyrkende tilskud som glucosamin, chondrotin og omega 3 interessante at være opmærksom på. Fordi der er tale om Whole Prey har alle varianter af ACANA & ORIJEN som udgangspunkt et naturligt højt niveau af glucosamin og chondrotin. Der er forskel på varianterne afhængig af hvilke proteinkilder de indeholder. Varianterne med fisk har et naturligt højere indhold af omega 3.

Er du i tvivl så spørg.

ORIJEN indeholder mere frisk og frosset kød end varianterne fra ACANA gør. Da alle dyr som bruges til produktion af foderet er fritlevende, og for en stor dels vedkommende lever af det deres habitat kan levere – vil sammensætningen i kødet variere fra årstid til årstid. Derfor er man blevet pålagt at tilsætte flere vitaminer til foderet, for til enhver tid at leve op til mindstekravet fra AFFCO.

Wholeprey betyder at man i produktionen bruger såvel kød, organer, knogler og brusk af dyrene. Kødet bidrager med aminosyrer og fedt-syrer, organerne bidrager med stort set alle næringsstoffer og knogler og brusk bidrager med mineraler.

Mængderne tilpasses så det færdige foder indeholder alle næringsstoffer i de korrekte mængder ad naturlig vej – og at det er unødvendigt at tilsætte næringsstoffer, vitaminer og mineraler til det færdige produkt.

Det betyder også at alle varianter indeholder et naturligt indhold af glucosamin og chondrotin fra brusk.

Det betyder, at foderet er lavet af råvarer som svarer til det en vildtlevende ulv/hund ville leve af – der tages både højde for kvalitet, friskhed og variation. Niveauet af næringsstoffer er korrekt sammensat, kvaliteten af råvarerne er af en sådan kvalitet at tilførsel af tilsætningsstoffer ikke er nødvendig hvis bearbejdningen af råvarerne sker med respekt for kvaliteten.  Det er således ikke nødvendigt at tilføre kosttilskud medmindre hunden har specifikke problemstillinger.